سیگنال انرژی و توان

البته تقسیم بندی سیگنالها نمیتواند یک تقسیم بندی منحصر بفرد باشد و با توجه به هر خاصیت از سیگنال میتوان یک نوع تقسیم بندی ارائه کرد. در اینجا منظور ما از تقسیم بندی از لحاظ میزان انرژی موجود در سیگنال است. در این صورت سیگنالها به سه دسته تقسیم میشوند:

سیگنال انرژی: سیگنال انرژی، سیگنالی است که انرژیِ بینهایتِ (انرژی در بازه زمانی منفی تا مثبت بی نهایت) آن محدود باشد.

سیگنال توان: سیگنالی که توانِ بینهایتِ (توان در بازه منفی تا مثبت بینهایت) آن محدود باشد.

سیگنال نه انرژی نه توان: سیگنالی که نه سیگنال انرژی باشد و نه سیگنال توان.

قابل توجه است که یک سیگنال نمیتواند هم دارای انرژی محدود باشد و هم دارای توان محدود.

در سیگنالهای انرژی، انرژی مقداری محدود و مثبت است و توان صفر است. چرا که توان از تقسیم انرژی به تمام طول زمان بدست میاید و اگر انرژیِ بینهایت سیگنال محدود باشد، توانِ بینهایت سیگنال صفر میشود.

در سیگنالهای توان، توانِ بینهایت محدود است و در نتیجه انرژی بینهایت سیگنال بینهایت است. چون توان از حاصلضرب زمان در انرژی حاصل میشود و انرژی را در بازه منفی تا مثبت بینهایت محاسبه میکنیم.

چند نمونه از سیگنالهای توان و انرژی در جدول زیر نشان داده شده است:

نمونه سیگنال انرژی و سیگنال توان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.