نامگذاری شکلها و نمودارها در متلب (دستورات title، legend)

در نرم افزار متلب برای نمایش نمودارها و شکلها دستورات مختلفی مانند plot، plot3، ezplot، ezpolar و … وجود دارد (برای مطالعه بیشتر مطلب با عنوان ترسیم گرافیکی شکلها در متلب را مطالعه کنید.) اکنون فرض کنید میخواهید یک عنوان و یا برچسب به هر شکلی که رسم کرده اید، اختصاص دهید. در ادامه دستوراتی که در متلب بدین منظور وجود دارند را معرفی میکنیم.

 

دستور title:

در نرم افزار متلب از دستور title برای اختصاص نام به منحنی، از دستور xlabel برای اختصاص نام به محور افقی، از دستور ylabel برای اختصاص نام به محور عمودی و از دستور legend برای ایجاد برچسب استفاده میشود.

فرض کنید نموداری داریم و میخواهیم برای آن عنوانی نیز نمایش داده شود. بعوان نمونه یک تابع سینوس با عنوان example of sinus diagram – YarCode.ir رسم کنیم. برای این منظور مینویسیم:

x=linspace(0,2*pi,100);
y=sin(x);
plot(x,y);
title(‘ example of sinus diagram – YarCode.ir ‘);

نتیجه اجرای قطعه کد بالا بصورت زیر خواهد بود:

 

اکنون فرض کنید که میخواهید رنگ مربوط به عنوان را نیز عوض کنید، کافیست در دستور title پس از نوشتن عنوان، ‘color’ و سپس رنگ را بنویسید. در این مثال ما عنوان را به رنگ قرمز میخواهیم بنویسیم:

x=linspace(0,2*pi,100);
y=sin(x);
plot(x,y);
title( example of sinus diagram – YarCode.ir ‘ , ‘color’ , ‘r’);

نتیجه اجرای قطعه کد بالا بصورت زیر خواهد بود:

 

به همین سبک میتوانید اندازه فونت را نیز عوض کنید. فرض کنید میخواهید مثال قبل را با اندازه فونت شماره 20 بنویسید فقط کافیست همان قطعه کد بالا را بنویسید و قسمت دستور title را عوض کنید:

x=linspace(0,2*pi,100);
y=sin(x);
plot(x,y);
title(‘ example of sinus diagram – YarCode.ir ‘ , ‘fontsize’ , 20);

نتیجه اجرای قطعه کد بالا بصورت زیر خواهد بود:

مشاهده میکنید که عنوان شکل با فونتی بزرگتر نمایش داده شده است.

 

دستور legend:

شاید بسیار دیده باشید که در یک شکل، مثلا سه منحنی با علماتهای متفاوت کشیده شده باشد، و نویسنده برای اینکه خوانندگان گیج نشوند، لیستی از علامتهای بکار رفته برای ترسیم سه منحنی و عنوانی در مقابل آنها، در گوشه شکل، قرار میدهد. این نوع نمایش لیست علامتها و اطلاعات هر منحنی، برای چندین منحنی بکار رفته در یک ششکل، با دستور legend در متلب ایجاد میشود.

به عنوان نمونه شکلی شامل سه منحنی ایجاد میکنیم و با دستور legend مشخص میکنیم که هر منحنی مربوط به چه چیزی است:

t=0:0.05:2*pi;
x=sin(t);
y=cos(t);
plot(t,x,‘r*’ , t,y,‘bo’);
title(‘ Sin & Cos Functions _ YarCode.ir ‘);
legend( ‘Sin(t)’ , ‘Cos(t)’);

نتیجه اجرای قطعه کد بالا به صورت زیر خواهد بود:

مشاهده میکنید که کادر توضیحات در گوشه بالا سمت راست ایجاد شده است. که البته محل قرار گیری این کادر را میتوانید با جابجایی بوسیله موس نیز عوض کنید.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا مشاهده مثالها و توضیحات بیشتر میتوانید کتاب یادگیری متلب در نیم روز را از سایت علمی آموزشی یارکد تهیه کنید.

دانلود: کتاب یادگیری متلب در نیم روز

 

 

این مطلب توسط مهدی مقیمی و به سفارس سایت علمی آموزشی یارکد و به منظور قرار گیری در این سایت تهیه شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.