نسبت سیگنال به نویز (Signal to Noise Ratio)

نسبت سیگنال به نویز (S/N یا SNR) معیاری است در علوم و مهندسی برای مقایسه میزان سیگنال مطلوب به میزان نویز موجود. عموما این شاخص با نسبت توان سیگنال به توان نویز تعریف میشود و با واحد دسیبل (db) بیان میگردد. هرچه این نسبت بالاتر از 1:1 (بزرگتر از 0db) باشد به معنای اینست که میزان سیگنال بیشتر از نویز است و به عبارت دیگر  این شاخص هرچه بیشتر باشد بهتر بوده و نشاندهنده سیگنال مفید بیشتری است.

برای محاسبه سیگنال به نویز میتوان از فرمول زیر استفاده کرد(البته بجای توان متوسط از انرژی متوسط نیز میتوان بهره برد.)

snr formoula

در فرمول فوق منظور از P توان متوسط است که برای بدست آوردن آن باید توان سیگنال و توان نویز در نقاط یکسان سیستم اندازه گیری شوند و قابل توجه است که هردو باید در سیستمی با پهنای باند یکسان محاسبه شوند.

به عنوان مثالی از این مفهوم میتوان به خطوط تلفن اشاره کرد که سیگنال به نویز معیاری جهت نمایش میزان سیگنال مفید در مقابل سیگنال مزاحم یا نویز در سیستم تلفن می‌باشد. مقدار کمتر از ۱۲ نشان دهنده مشکل جدی نویز در خطوط است. مقدار بالاتر از ۲۰ وضعیت رضایت بخش و مقدار بالاتر از ۳۰ مقدار مناسب است.

 

برای دریافت برنامه افزودن نویز به سیگنال، با سیگنال به نویز دلخواه کلیک کنید.

 

برای مطالعه بیشتر میتوانید به سایت ویکیپدیا یا سایت یارکد مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.