نمایش چند شکل در یک شکل

متلب برای هر شکل که باید در خروجی نمایش داده شود، پنجره ای جدید را باز می کند. اما ممکن است که نیاز داشته باشیم که چندین شکل، به طور جداگانه، اما کنار هم و در یک پنجره رسم شوند تا بتوانیم آنها را با هم مقایسه کنیم. برای این منظور، در متلب از دستور subplot استفاده می شود.

دستور (subplot(m,n,p پنجره figure جاری را به m*n ناحیه تبدیل کند و ناحیه p را به عنوان ناحیه فعال انتخاب می کند. زیر نمودارها به ترتیب از چپ به راست و بالا به پایین شماره گذاری می شوند.به عنوان نمونه فرض کنید میخواهیم یک figure با دو سطر و دو ستون ایجاد کنیم. انتخاب مقدار p و تاثیر آن در شکل زیر قابل مشاهده است:

 

 

به عنوان مثال فرض کنید چهار تابع Sin، Cos، sinh، Cosh را میخواهیم بصورت فوق نمایش دهیم:

x=-5:0.1:5;

y=sin(x);

z=cos(x);

y1=sinh(x);

z1=cosh(x);

subplot(2,2,1); plot(x,y);

subplot(2,2,2); plot(x,z);

subplot(2,2,3); plot(x,y1);

subplot(2,2,4); plot(x,z1);

نتیجه:

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا مشاهده مثالها و توضیحات بیشتر میتوانید کتاب یادگیری متلب در نیم روز را از سایت علمی آموزشی یارکد تهیه کنید.

دانلود: کتاب یادگیری متلب در نیم روز

 

این مطلب توسط مهدی مقیمی و به سفارس سایت علمی آموزشی یارکد و به منظور قرار گیری در این سایت تهیه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.