پیش تاکید کردن صوت

در پردازش سیگنال عموما بسته به کاربر و یا نحوه تهیه سیگنال قبل از تحلیل و پردازش سیگنال، نیاز به مجموعه ای از فرآیندها تحت عنوان پیش پردازش است. در سیگنالهای مرتبط با صوت و به ویژه سیگنال های گفتار، برای از بین بردن اثرات تغییر ناگهانی سیگنال زمان پیوسته، سیگنال را از یک فیلتر مرتبه اول به نام پیش تاکیید عبور میدهیم. تابع تبدیل این فیلتر بصورت زیر است.

که در آن آلفا ضریب پیش تاکید است و میتواند عددی بین صفر و یک باشد که بطور کلی در کاربردهای پردازش گفتار عموما عددی بین 0 و 0.9 انتخاب میشود.

با توجه به تابع تبدیل این فیلتر، خروجی به فرم زیر قابل محاسبه است.

یکی از دلایل استفاده از فیلتر پیش تاکید این است که این فیلتر اثرات طیفی حنجره (دو قطب) و لبها (یک صفر) را بطور موثری حذف میکند. این فیلتر همچنین تغییرات ناگهانی موجود در سیگنال را که بر اثر نویزهای محطیط توجود میاد کاهش داده و باعث یکنواخت شدن سیگنال میگردد.

با در نظر گرفتن تابع تبدیل این فیلتر واضح است که مانند یک فیلتر بالاگذر عمل میکند که پاسخ فرکانسی به شکل زیر دارد. که پاسخ فرکانسی نشان داده شده با نقطه چین مربوط به انتخاب آلفا برابر 0.5، پاسخ فرکانسی نشان داده شده با خط چین مربوط به انتخاب آلفا معادل 0.8 و پاسخ فرکانس نشان داده شده با خط مربوط به انتخاب آلفا معادل 0.95 است.

 

این مطلب توسط مهدی مقیمی و صرفا به منظور قرار گیری در سایت یارکد (YarCode.ir) تهیه شده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.