برنامه بدست آوردن مشخصات زمانی سیگنال صوت

تومان 100,000

با استفاده از نرم افزار متلب قصد داریم مشخصات زمانی سیگنال صوتی را بررسی کنیم. انرژی کوتاه مدت(Short Time Energy) و اندازه کوتاه مدت(Short Time Magnitude) را برای یک سیگنال صوتی مشخص میکینیم و برای یک فریم واک و یک فریم بی واک از این صوت نیز اتوکورلیشن(Autocorrelation) را رسم میکنیم و مقایسه ای انجام میدهیم. در نهایت نیز میتوان از روی مشخصات زمانی سیگنال صوت فریم های voice و  unvoice  را تشخیص داد.

این پروژه شامل گزارش کار,فایل صوتی مورد نیاز و کدهای متلب میباشد.

قابل ذکر است فایل صوتی انتخاب شده از دیتاست TIMIT میباشد. که البته برنامه به گونه ای نوشته شده است که قابلیت جایگزینی شدن با هر فایل صوتی دلخواهی را دارد.

تصاویری از برنامه اجرا شده شامل سیگنال صوتی,نمودار انرژی کوتاه مدت برای تمام فریم های فایل صوتی,نمودار اندازه کوتاه مدت برای تمام فریم های فایل صوتی, اتوکورلیشن برای یک فریم واک و یک فریم بی واک:

توضیحات

time domain feature-YarCode.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.