ماشین بردار پشتیبان

ماشین بردار پشتیبان (SVM)

الگوريتم SVM اوليه در ۱۹۶۳ توسط Vapnik Vladimir ابداع شد و در سال ۱۹۹۵ توسط Vapnik وCortes Corinna براي حالت غيرخطي تعميم داده شد. ماشين بردار پشتيباني (Support Vector Machines) يکي از روش‌هاي يادگيري بانظارت است که از آن براي طبقه‌بندي و رگرسيون استفاده ميکنند. اين روش از جمله روشهاي نسبتاً جديدي است که در… مشاهده ادامه مطلب