هاپفیلد

برنامه تشخیص الگو با شبکه عصبی هاپفیلد

در این برنامه شبگه عصبی هاپفیلد را بصورت گام به گام در هر دو فاز آموزش و آزمایش، بدون استفاده از توابع آماده متلب و یا تولباکسها، پیاده سازی کرده ایم. سپس شبکه را برای تشخیص الگو استفاده کرده ایم که بدین منظور از الگوی چهار حرف لاتین استفاده شده است. البته قابل ذکر است… مشاهده ادامه مطلب

شبکه عصبی هاپفیلد گسسته

شبکه عصبی هاپفیلد گسسته (DHNN) یک نمونه شبکه حافظه انجمنی است که بطور گسترده ای در تشخیص الگو بکار برده می شود. ساختار شبکه در شکل زیر نشان داده شده است که (Y=(Y1,Y2,…Yn و (X=(X1,X2,…Xn به ترتیب خروجی و ورودی را نشان می دهند. N نرون در شبکه وجود دارد و هر نرون با حدآستانه تتا… مشاهده ادامه مطلب