انواع متغیرها در متلب,مقداردهی و تعریف سمبلیک

یکی از ویژگی های متلب این است که احتیاجی نیست که حتما نوع متغیر را در همان ابتدای برنامه مشخص کنیم و با مقادیری که در طول برنامه به متغیر نسبت داده می شود، نوع متغیر به صورت خود به خود تعیین می شود.
در تعریف نام متغیرها باید دقت داشته باشید که متلب نسبت به کوچک یا بزرگ بودن حروف حساس می باشد.

چنانچه تعداد متغیرهایی که در متلب تعریف کرده اید، از حدی بیشتر شود، به سختی می توانید نام آنها را به یاد آورید. برای آنکه بتوانید تمامی متغیرهایی که در متلب تعریف کرده اید را به صورت فهرست وار ببینید، تنها کافی است که دستور whos را اجرا کنید. لیست تمامی متغیرهای تعریف شده در متلب در خروجی نمایش داده می شود و نوع هر متغیر، فضای اختصاص داده شده به آن و اندازه آن را می توانید مشاهده کنید.

در نرم افزار متلب، انواع مختلفی از متغیرها وجود دارد. برخی از آنها را شرح می دهیم.

متغیرهای عددی :

این متغیرها می توانند دارای مقادیر عددی باشند.فرض کنید بخواهیم به متغیر A ، مقدار 2 را نسبت بدهیم. باید بنویسیم :

A=2

نتیجه :

A =  

      2

 

متغیر های رشته ای (string) :

چنانچه متغیری را بخواهیم به صورت یک رشته از حروف تعریف کنیم، باید از علامت ‘ استفاده کنیم.

 

s=‘this is a string’

نتیجه :

 

s =

this is a string

دقت شود که استفاده از علامت ‘ برای ایجاد رشته ها ضروری است و چناچه از این علامت استفاده نشود، با پیام خطا مواجه می شویم.

متغیرهای سمبلیک :

گاهی نیاز است که متغیر تنها به صورت سمبلیک (مثلا با حرف x) تعریف شود تا با آن معادلاتی را به صورت نمادین حل کنیم. وقتی می گوییم در متلب یک متغیر به صورت سمبلیک تعریف شود، منظور این است که عدد خاصی را به آن متغیر نسبت نمی دهیم و تنها با نماد آن سر و کار داریم. در درس ریاضی، بسیاری از معادلات به همین صورت حل می شوند و رایجترین نمادها، دو نماد x و y می باشند.

دستور syms :در متلب، برای تعریف متغیرها به صورت سمبلیک به کار می رود. به عنوان مثال، اگر بخواهیم دو متغیر x و y را به صورت سمبلیک تعریف کنیم، باید اینگونه بنویسیم :

syms x y

حال می توانیم معادلاتی را به صورت سمبلیک بر حسب دو متغیر x و y بنویسیم. با مثال زیر این موضوع را بهتر توضیح می دهیم :

syms x y
(x+y)*(x+y)^5

نتیجه :

ans =

    (x + y)^6

فرض کنید x و y را به صورت سمبلیک تعریف نکنیم و تنها دستور زیر را اجرا نماییم (چنانچه قبلا آن دو را در متلب تعریف کرده باشیم، باید ابتدا دستور clear all را اجرا کنیم) :

(x+y)*(x+y)^5

در این صورت با پیغام خطای زیر مواجه می شویم :

Undefined function or variable ‘x’.

این پیغام خطا به این دلیل است که نرم افزار متلب، به طور پیش فرض برای متغیر x و y مقدار می خواهد، مگر آنکه قبلا این دو متغیر به صورت سمبلیک تعریف شده باشند.

دستور expand :

syms x y

A=(x+y)^2

B=expand(A)

نتیجه :

A =

 

(x + y)^2

 

 

B =

 

x^2 + 2*x*y + y^2

دستور factor :

syms x y

A=(x+y)^2

B=expand(A)

C=factor(B)

نتیجه :

A =

 

(x + y)^2

 

 

B =

 

x^2 + 2*x*y + y^2

 

 

C =

 

(x + y)^2

دستور simplify : در متلب، فرمول هایی را که بر حسب متغیرهای سمبلیک هستند، تا حد ممکن ساده می کند.

syms x y

simplify((x^3-y^3)/(x-y))

نتیجه :

ans =

 

x^2 + x*y + y^2

دستور simple: در متلب، دستور simple نیز برای ساده تر کردن عبارت های سمبلیک به کار می رود.

یکی فکر در “انواع متغیرها در متلب,مقداردهی و تعریف سمبلیک

  1. سلام.وبسایت جالبی دارید.خیلی زحمت میکشید بابتش و ازین
    بابت کمال تشکر رو دارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.