Hopfield

شبکه عصبی هاپفیلد گسسته

شبکه عصبی هاپفیلد گسسته (DHNN) یک نمونه شبکه حافظه انجمنی است که بطور گسترده ای در تشخیص الگو بکار برده می شود. ساختار شبکه در شکل زیر نشان داده شده است که (Y=(Y1,Y2,…Yn و (X=(X1,X2,…Xn به ترتیب خروجی و ورودی را نشان می دهند. N نرون در شبکه وجود دارد و هر نرون با حدآستانه تتا… مشاهده ادامه مطلب