صفحه بیتی تصویر (Bit Plane)

پیکسل ها اعدادی دیجیتال هستند که از بیتها تشکیل شده اند. برای مثال برای یک تصویر خاکستری 256 سطحی از 8 بیت برای تشکیل اعداد استفاده شده است. یک روش بررسی تصویر اینست که بجای مشخص کردن سطوح شدت روشنایی، اثر بیتهای خاصی را بر شکل کلی تصویر بررسی کنیم. برای مثال ما، که تصویر از 256 سطح روشنایی تشکیل شده است، هر پیکسل یک آرایه 8 بیتی خواهد بود که عناصر آن صفر یا یک هستند. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، اکنون میتوان برای یک تصویر 8 صفحه متناظر با هر یک از بیتها در نظر گرفت که صفحه 1 حاوی کم ارزشترین بیت مربوط به تمام پیکسلها، صفحه 2 شامل بیت دوم مربوط به تمام پیکسلها و به همین ترتیب تا صفحه 8 که مربوط به پر ارزشترین بیت مربوط به تمام پیکسلها است.

برای درک بهتر موضوع، به عنوان نمونه در شکل زیر یک تصویر 8 بیتی خاکستری نشان داده شده است و در کنار آن صفحات بیتی آن نشان داده شده اند. شکل اول تصویر خاکستری ورودی، شکل دوم صفحه متناظر با بیت اول، شکل سوم صفحه متناظر با بیت دوم و الی آخر را نشان میدهند.(شکل زیر نتیجه اجرای برنامه ای است که میتوانید از صفحه برنامه استخراج صفحات بیتی تصویر در سایت یارکد  بخش برنامه های آماده تهیه کنید.)

 

کاملا واضح است که شکل کلی تصویر ورودی در صفحات بیتی با ارزش تر شکل میگیرد و بیتهای کم ارزشتر مرتبط با جزئیات تصویر هستند. توجه به این موضوع دو حوزه کاربردی و مفید میتواند پیش روی ما قرار دهد. اول اینکه میتوان از آن جهت تعیین نمودن تعداد بیتهای مورد نیاز برای کوانتیزه سازی تصویر بهره برد (برای مطالعه بشتر میتوانید مطلب نمایش تصویر با تعداد سطوح روشنایی مختلف (کوانتیزه) را در سایت یارکد مطالعه کنید.) که نتیجه این عمل در فشرده سازی تصویر نیز کاربرد دارد و میتوانیم برای بازسازی تصویر، از تعداد کمتری صفحه بیتی استفاده کرد و تصویر را فشرده شده داشته باشیم. اما موضوع مهم دوم مرتبط را میتوان نهان نگاری در بیت کم ارزش تصویر (LSB) ذکر کرد که در آن اطلاعات مخفی یا رمز نگاری شده ای که میخواهیم مخفی بماند را در صفحه بیتی کم ارزش یک تصویر جای میدهیم و از لحاظ بصری تصویر میزبان ما تغییری نخواهد کرد. در نتیجه از تصویر حاصل برای انتقال پیام بصورت مخفی میتوان استفاده کرد که بسته به کاربرد، این موضوع تحت عنوانهای watermarking و steganography مطرح میشود.

 

برای دریافت برنامه آماده استخراج صفحات بیتی تصویر کلیک کنید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.